สมัครเรียนและลงทะเบียนนักศึกษา
สำหรับผู้ที่เคยสมัครสมาชิกแล้วและต้องการลงทะเบียนในหลักสูตรอื่นอีกกรุณา เข้าสู่ระบบที่ช่องด้านขวามือ แล้วเพิ่มได้เลย
ข้อมูลในการเข้าระบบ
*ชื่อเข้าใช้ระบบ :
 
ชื่อเข้าใช้ระบบควรเป็นอักษรอังกฤษ 6-15 ตัวอักษร
*รหัสผ่าน :
*ยืนยันรหัสผ่าน :
 
รหัสผ่านต้องมีขนาด 6-15 ตัวอักษร
ข้อมูลนักศึกษา
*คำนำหน้าชื่อ :
*ชื่อ :
*นามสกุล :
*วัน/เดือน/ปี เกิด :
*เพศ :
ชาย
หญิง
*Email :
 
กรณีที่ท่านไม่มี Email เชิญสมัครใช้ฟรีที่ gmail
หรือถ้าไม่สะดวกกรุณากรอก visitor@mahapali.com
เลขบัตรประชาชน :
Facebook :
Line ID :
ที่อยู่
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
วัด :
อาคาร/หมู่บ้าน :
เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
*แขวง/ตำบล :
*เขต/อำเภอ :
*จังหวัด :
*รหัสไปรษณีย์ :
*เบอร์โทร :
*เบอร์มือถือ :
เบอร์แฟกซ์ :
ข้อมูลทางการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
ปีที่จบ :
สถาบันที่จบ :
ความคิดเห็น
เหตุผลในการเรียนภาษาบาลี :
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986 , 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail :