แบบสำรวจและแจ้งความประสงค์
โครงการเปิดสอน หลักสูตรไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน ณ หอพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล
มหาบาลีวิชชาลัย ต้องการเปิด "หลักสูตรไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน" ณ หอพระไตรปิฎกหินอ่อน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (1 ปี) คาดว่าจะเปิดเรียนในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 นี้เป็นต้นไป

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน หากได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ จะดำเนินการเปิดสอนทันที

ห้องเรียนนี้ เหมาะสำหรับท่านสะดวกเดินทางไปเรียนที่พุทธมณฑล โดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ท่านที่ต้องการและสามารถไปเรียนที่นี่ได้ เชิญลงชื่อไว้ก่อน จะติดต่อกลับ หากมีการเปิดสอนจริง ๆ
(จะสรุปเรื่องได้ ภายในต้นพฤษภาคมนี้)
*ชื่อ :
*นามสกุล :
*เบอร์ติดต่อ :
 
ภาพหอพระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986 , 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail :